Makale

A Meta-Theoretical Discussion on Strengthening the Processual-Relational Sociology of Childhood

Özet

İlişkisel çocukluk sosyolojisi çoğunlukla yapısal bir karakter taşımaktadır. Temel sorun yapısal karakterin çocukluk araştırmalarındaki “ontolojik dönüşü” büyük ölçüde sınırlandırmasıdır. Bu ilişkisel analizde yapıların nasıl kavrandığının çoğunlukla tek yönlü bir perspektife dayanması ile ilişkilidir: Yapılar “sosyal pozisyonlar arasındaki insan ilişkileri sistemi”dir. Bu bağlamda bu makale ilişkisel çocukluk ontolojisinin yapısal karakterini sorunsallaştırmaktadır. Bu sorunu aşmak için alternatif ilişkisel kavramsallaştırmaların izini sürerek onları ilişkisel çocukluk sosyolojisinde nasıl çalıştırılabileceğimizi göstermeliyiz. Hibrit-ilişkisel çocukluk ontolojisinin süreçsel karakterinden hareketle, karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin etkileşimsel düzeyde anlaşılmasını güçlendirmek için bu makale Elias ve Dépelteau’nun ilişkisel ontolojilerinin hangi özellikleriyle çocukluğun ilişkisel ontolojisine dahil edilebileceğini tartışmaktadır. Makalenin amacı, yapısal-ilişkisel perspektife alternatif olarak süreçsel-ilişkisel bir çocukluk ontolojisine yönelik ihtiyaca dikkat çekerek, çocukluğun ilişkisel analizinde süreçsel karakterin güçlendirilmesine kuramsal bir katkı sağlamaktır. Çocukların failliğine süreçsel-ilişkisel perspektiften bakmak, çocukların sosyal dünyalarını ve sosyal alanlarını dönüştürme potansiyellerini ve kapasitelerini daha fazla açığa çıkaracaktır.

Anahtar Kelimeler

ilişkisel ontoloji çocukluk faillik-yapı birlik figürasyon işlem yapısal-ilişkisel ontoloji süreçsel-ilişkisel ontoloji