Makale

Eşitsizlikler Tüketilebilir mi? Yoksulluğun Ticarileşmesi Olarak Getto Turizmi

ÖZET

Bu çalışmada kentsel ayrışmanın keskin bir biçimi olan gecekondu mahallelerindeki yoksulluk, dışlanmışlık ve marjinallik görünümlerinin turizm faaliyeti içerisine dahil edildiği getto turizmi ele alınmaktadır. Niş bir turizm türü olarak tanımlanan gecekondu turizmi, dünyanın en büyük gettolarının bulunduğu Rio de Janerio, Cape Town ve Mumbai’de hizmet veren tur firmalarının (Daytours4u, African Trails ve Reality Tours & Travel) web sitelerindeki tanıtım metinlerinin söylem analizi üzerinden tartışılmaktadır. Getto turizminin toplumsal faydalarına gönderme yapan bu firmaların söylemleri birbirleriyle ilişkili “otantik tüketim, farkındalık ve bölgesel kalkınma” temaları altında analiz edilmektedir. Otantik tüketim söylemi turistlere eşsiz deneyim vaadi sunarken, gettolardaki yoksulluğu deneyimlemenin ve kültürler arası etkileşimin bir farkındalık oluşturması beklenmektedir. Farkındalığın gettolara dair küresel medyadaki sterotiplerle mücadele edilmesi, yardımseverliğin ve bölgedeki ticari hareketliliğin artması ve STK’ların desteklenmesi üzerinden gettolarda ekonomik ve kültürel kalkınmayı sağlayacağı varsayılmaktadır. Bu ilişkisel temalar ise getto turizmini fırsat olarak gören ve bu turları “alternatif turlar”, “gerçeklik turları”, “otantik turlar” olarak ele alan yaklaşımlar ve onu “sosyal röntgencilik”, “yoksulluğun ticarileştirilmesi” noktalarından hareketle “yoksulluk turizmi”, “kara turizm”, “safari turları” olarak ele alan eleştirel yaklaşımların yer aldığı literatürden ve diğer kaynaklardan hareketle tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Getto turizmi otantik tüketim kentsel ayrışma kentsel eşitsizlikler söylem analizi