Kitap Değerlendirmesi

Taner Timur, Osmanlı Kültüründe “Delilik” Sorunsalı, Yordam Kitap, 2023, 160 s.