Kitap Değerlendirmesi

Richard Hoggart, Okuryazarlığın Kullanımları: İşçi Sınıfı Yaşamının Veçheleri, Çeviri: Mümtaz Kirik, Levent Ünsaldı, Heretik Yayınları, 2022, 528 s.