Makale

Aydınlar ve İktidar: Erol Güngör’ün Orta Doğu Yazılarında Milliyetçi Cephe Koalisyonları

Özet

Türk düşüncesi ve Türk siyasî hayatında aydınlar ve iktidarlar arasındaki ilişkiler her zaman tartışmalı olmuştur. Siyasî ve toplumsal hareketliliğin yüksek olduğu 1970’li yıllarda, milliyetçi-muhafazakâr aydınların milliyetçi cephe koalisyonlarıyla kurdukları ilişkiler de bu bağlamda tartışılmaktadır. Ahmet Kabaklı, Ergun Göze ve bu makalede Orta Doğu’daki yazıları üzerinde durulan Erol Güngör gibi aydınların milliyetçi cephenin oluşumundaki rolleri, onların iktidarla ve siyasi hareketlerle kurdukları ilişkilere dair bir perspektif sunacaktır. Böyle bir girişim için öncelikle dönemin sosyo-politik bağlamı göz önünde tutulmalı ve söz konusu aydınlar tekil incelemelere tabi tutulmalıdır. Bu makalede 1970’li yıllardaki milliyetçi-muhafazakâr aydınların milliyetçi cephe koalisyonlarının oluşum sürecindeki rolleri, Erol Güngör’ün Orta Doğu yazıları merkeze alınarak incelenecektir. Bu bağlamda öncelikle aydınlar ve iktidar arasındaki teorik tartışmaya kısaca değinilecek ve akabinde milliyetçi cephe koalisyonlarının teşekkülünde Ahmet Kabaklı ve Ergun Göze’nin yazıları üzerinden milliyetçi aydınların rolü irdelenecektir. Daha sonra ise Erol Güngör’ün ve Orta Doğu gazetesinin milliyetçi cephe oluşumundaki yeri ve rolü tespit edilmeye çalışılacaktır. Sonrasında da Orta Doğu’nun başyazarı olarak Erol Güngör’ün milliyetçi cephe karşısındaki tutumu ve pozisyonu incelenecek ve diğer milliyetçi aydınlarla olan müşterek yönleri ve onlardan ayrılan tarafları ele alınacaktır. En nihayetinde ise bir aydın olarak Erol Güngör’ün Orta Doğu gazetesindeki yazıları itibarıyla organik aydın ya da yüzergezer entelijansiya arasında nerede durduğu tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler

Erol Güngör aydınlar ve iktidar milliyetçi cephe Orta Doğu