Kitap Değerlendirmesi

İbn Haldûn’a Göre İslâm Medeniyeti