Makale

İhtilaf Çözümleme Yöntemi Olarak Mübâhele

Özet

Çeşitli münasebetlerle Kur’ân-ı Kerim’de ihtilaf olgusuna nedenleri, alanları, boyutları ve çözüm yolları ile birlikte temas edilmiştir. Bireyler, toplumlar, farklı dine mensup insanlar ve devletler arasında meydana gelen ihtilafların çözümü noktasında temel ilkelerin yanı sıra bir takım yöntemler de sunulmuştur. Hz. İsa’nın tabiatı başta olmak üzere bir takım teolojik konularda ilk dönem Müslümanları ile Necrân Hristiyanları arasında var olan ve müzakere ile aşılamayan ihtilafı çözümlemek üzere İlâhî bir çözüm yolu olarak mübâhele âyeti inmiştir. Bu makalede konunun temel kavramları olan ihtilaf ve mübâhele kelimelerinin sözlük manaları, terim anlamları ve Kur’ân’daki kullanımları ele alındıktan sonra ilk mübâhele çağrısı, tarihî bağlamı ile birlikte işlenecektir. Mübâhele çağrısının gerçekleştiği yer, tarafları, neticesi ve ihtilaf çözümleme yöntemi oluşu âyet ve rivayetler ışığında verilecektir. Ayrıca Müslümanların bu yönteme yaklaşımı ile ahkâmu’l-Kur’ân tefsirleri ve fıkıh kitaplarının bu yönteme ne derece yer verdikleri tespit edilecektir.

Anahtar Kelimeler

Mübâhele Ihtilaf Müslüman Hristiyan Çözüm