Kitap Değerlendirmesi

Homo Juridicus- Hukukun Antropolojik İşlevi Üzerine Bir Deneme