Makale

An Attempt to Understand the Driving Forces of Historiography in the Eurocentric Perspective in Southeast Asia

ÖZET

Bu makale, Güneydoğu Asya’da, Malaya ve Doğu Hint olarak bilinen topraklarda, Avrupamerkezci yaklaşım bağlamında tarihyazımına bir giriş niteliğinde kaleme alınmıştır. Bu iki coğrafi bölgenin aynı metinde ele alınması, tarihsel ve antropolojik bağlamda ilintili olmalarından kaynaklanmaktadır. Makalede, Batılı unsurların erken dönemlerden başlayarak bölgenin sosyoekonomik ve kültürel değişim süreçlerine müdahaleleri bağlamında uygulayageldikleri Avrupamerkezci yaklaşım genel hatlarıyla ele alınacaktır. Yerlilerin tarihlerine gösterilen ilgi, salt bu toplumları anlama çabası ile sınırlı değildir, bunun ötesinde bu toplumları kimi yüce idealler adına dönüştürme çabası içermektedir. Bu çerçevede, Hint Okyanusu’nun doğusunda kalan topraklarda hâkim unsurun Müslüman topluluklar olduğu hatırlandığında, Avrupamerkezci yaklaşımın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler

Sömürgecilik Avrupamerkezcilik Malaya Doğu Hint (Endonezya) Tarihyazımı