Kitap Değerlendirmesi

Kenti Dinlemek Kültürel Miras, Kentsel Ayrışma ve Yoksulluğa Dair Yazılar

Özet

Sosyolojinin merkezi ilgi alanlarının başında kent sosyolojisi gelmektedir. Kent
çalışmaları sosyoloji sahasında kır sosyolojisi çalışmalarından sayıca daha fazladır.
Mimarlık, sosyoloji, kamu yönetimi, tarih ve ekonomi bilimleri kent odaklı akademik
çalışmalarda bulunmuşlardır. Alev Erkilet’ in bu eserinin özelliği yazarın kent
hakkında çeşitli dergi, kitap yazılarının toplamından oluşmasıdır. Kitap içerisinde
yer alan yazılar Hece, Öneri, Din ve Hayat gibi dergilerde yayımlanmıştır. Bu kitap
okuyucuya sunduğu zengin kaynakçası ile kent sosyolojisine, özellikle İstanbul’a
dair yoğun bir içeriğe sahiptir. Kitabın sonunda sosyoloji literatüründe pek yer
almayan, metinlerde geçen mekânların fotoğraflarına yer verilerek veri çeşitlili-
ği sunulmuştur. Kitapta yer alan birincil veri kaynağı 2006-2012 yılları arasında
BİMTAŞ’ta Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi çerçevesinde
gerçekleştirilen, yazarın da yer aldığı bir nitel araştırmanın ürünüdür. Ayrıca telifli
bir çalışma olduğu için verilerin tamamının kitapta yer almaması eser için bir
sınırlılık oluşturmakta ve akademinin bu veri havuzunu kullanamaması başka bir
handikap olarak değerlendirilebilir.