Kitap Değerlendirmesi

Osmanlı Mâlî Tarihi

Özet

Ahmet Tabakoğlu, Osmanlı İktisat Tarihi ve İslami Ekonomisi alanında önde gelen
isimlerdendir. Osmanlı İktisat Tarihi alanında özellikle malî alanda önemli
çalışmalar yapan Tabakoğlu, Osmanlı iktisadının köklerini belirlerken İslam iktisadı
alanında da çalışmalar yaptı. Osmanlı Mali Tarihi, Tabakoğlu’nun Halil Sahillioğlu’nun
danışmanlığında hazırlanan “1680-1750 Osmanlı Mali Tarihi” başlıklı
doktora tezinden hareketle yayımlanan 1985 tarihli Dergah Yayınları tarafından
yayımlanan Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi kitabının İslam’ın ekonomik
ilkelerinden başlayarak, klasik dönem ve klasik dönem dışında yenileşme
döneminin malî uygulamalarının dâhil edilerek geliştirilmiş bir halidir. Dolayısıyla
Osmanlı’nın tüm dönemlerini İslam Ekonomisi kural ve kurumları ile birlikte ele
alınarak incelediği için alana sağladığı katkıyı daha da artırmıştır.