Kitap Değerlendirmesi

Çağdaş Düşüncede İnsan Tanımları Çalıştayı

Özet

İnsanın düşüncenin mevzusu haline getirilmesinin tarihi oldukça eskilere dayanır.
Her şeyden önce insan, kendi kendini tematize etme, varlığının anlamını sorgulama
imkanını haiz yegâne canlıdır. Bu yönüyle o, varoluş ufkunu tayin edebilecek
donanıma sahip olmakla birlikte, aynı zamanda varlığın kendisi aracılığıyla görü-
nür hale geldiği zemin olma fonksiyonunu icra eder.

İslam Ahlak Düşüncesi Projesi kapsamında, İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE)
ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) bünyesinde ilki Klasik İslam Düşüncesinde İnsan
Tanımları başlığı ile Kütahya’da gerçekleştirilen İnsan Tanımları Çalıştayları dizisinin
ikincisi Çağdaş Düşüncede İnsan Tanımları Çalıştayı 18 Mart 2017 Cumartesi
günü yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bu tür toplantılarda müzakerecilerden beklenen
aktif katılım, katkı sunma ve eleştirel nitelikte değerlendirmeler bilhassa
dikkate şayandı.