Kitap Değerlendirmesi

Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme BM Güvenlik Sistemi ve İslam Dünyası

Özet

Uluslararası hukuk ve insan hakları alanında çalışmaları ile tanıdığımız Berdal Aral,
Birleşmiş Milletler sistemini, hacimli eseri Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme
adlı kitabıyla okuyucuya sunmuş bulunuyor. Aral uluslararası hukuk, Avrupa Birli-
ği, insan hakları ve İslam dünyası konuları üzerine yoğunlaşmış bir siyaset bilimi
profesörüdür. Aral’ı Güvenlik Konseyi’nin yapısı özelinde Birleşmiş Milletler (BM)
sistemine eleştirilerini farklı zeminlerde tekrarlayan çalışmalarını uluslararası hukuk-uluslararası örgütler-uluslararası politika-İslam dünyası alanlarına hasreden bir
akademisyen olarak tanıyoruz.