Kitap Değerlendirmesi

Düzey II Bölgelerinde Kalkınma Modeli Oluşturmada CBS’nin Rolü: LUCIS Modeli

Özet

Dr. İbrahim Taşdemir Lisans Bitirme tezinden itibaren İstanbul üzerine çalışmalar yapan bir harita mühendisi. İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda tamamlayarak savunduğu doktora çalışması ise, “Düzey II bölgelerinde kalkınma modeli oluşturmada CBS’nin rolü: LUCIS modeli”, başlığını taşıyor. Doktora çalışmasında odağı İstanbul, ancak getirdiği modeli tüm Düzey II bölgelerinde kullanılması üzerine geliştiriyor.