Değerlendirme Makalesi

Taşköprîzâde’de Akıl, Siyaset ve Tarih

Özet

Bir 16. yüzyıl Osmanlı müellifinin ahlâk ve siyaset düşüncesini müstakil bir kitabın
konusu yapmayı, başlı başına önemli bir ilmî hadise saymak gerekir. Mustakim
Arıcı’nın İnsan ve Toplum: Taşköprîzâde’nin Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi isimli kitabı,
yakın zamanda neşredilmeye başlayan Taşköprîzâde Külliyatı sebebiyle yeni bir
ilginin konusu olan bu büyük âlimin insan ve toplum anlayışına eğilmektedir. Bu
yazıda, Arıcı’nın mezkur kitabında şahsıma yönelttiği bir eleştirisini cevaplamanın
yanı sıra, bu eleştiriyi vesile kılarak Taşköprîzâde’nin siyaset anlayışına dair birkaç
noktaya temas etmek istiyorum.