Değerlendirme Makalesi

Diyanet ve Örgütlü Dinî Yapı ve Cemaatler

Özet

Bu yazıda, anayasal bir kurum olarak varlığını sürdüren Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı’nın bugün gelinen noktada gündeme gelen tartışmalar eşliğinde kendi dışındaki
grup ve cemaatlerle olan ilişkisini, bu ilişkisinin dayandığı temelleri ve olası
kamusal beklentileri tartışacağım. Böylece yazıda, “Diyanet ve Örgütlü Dinî Yapı
ve Cemaatler” başlığı altında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İslamî referans ve kodlarla
kendini tanımlayan, varlık gerekçelerini bu çerçeve içerisinde takdim eden
grup ve cemaatler hakkındaki yaklaşımlarını ele almak istiyorum. Söz konusu
yapıların belli başlı özelliklerini, ortaya koydukları söylem ve ideolojilerle ilgili
belli başlı parametreleri ve tabii ki bütün bunların ortaya çıkardığı sonuçları tahlil
etmeye çalışacağım.