Kitap Değerlendirmesi

Mücahit Gültekin, Algı Yönetimi ve Manipülasyon: Kanmanın ve Kandırmanın Psikolojisi, İstanbul: Pınar Yayınları, 2016, 320 s.

Özet

İnsanlık tarihi için doğru ne kadar geçerli ise yalan da o kadar geçerlidir. Dünya, salt doğruların var olduğu bir yer değil; aynı zamanda yalanın, kandırmanın, manipülasyonun ve benzeri kötülüklerin de yer aldığı bir sahnedir. Kişiler arası ilişkilerden kitlesel boyutlara ve egemen siyasal söylemlere varana dek kanma ve kandırma bu dünya sahnesinde yerini her zaman almıştır ve almaya da devam edecektir. Dünün ve bugünün dünyasında manipülasyon açısından niteliksel bir farklılık olduğu gibi niceliksel bir farklılık da söz konusudur; algı yönetimi ve manipülasyonla aldatmanın her tarihsel dönemde gerçekleştiği bilinmekle birlikte algı yönetimi ve manipülasyon gibi kavramların tarihsel vakaları açıklamakta anakronik bir tavra neden olacağı da unutulmamalıdır.