Kitap Değerlendirmesi

Modern Osmanlı Ordusunda Alaylılar ve Mektepliler

ÖZET

Yazar, genel olarak 18. yüzyıl başlarından 1918 yılına kadar geçen süre içerisinde “kadim” olan ile “yeni” olan arasındaki çatışmaların ortaya çıkardığı fikrî, siyasi ve askerî olguları ele alıyor. Bu geniş olgular dizisi içerisinden askerî olanı, Osmanlı modernleşmesinin iki ucu olarak gördüğü “alaylı-mektepli” ikilemi üzerinden örnekleyerek analize tabi tutuyor. Ayrıca, çalışma boyunca sıkça kullandığı modern, modernleşme, modernizm, alay ve mektep gibi terimlerin etimolojik yapılarını, bu yapılardaki farklılaşmanın süreç içerisinde nasıl ortaya çıktığını ve hangi saiklerden etkilendiğini de tartışıyor. Yazarın teorik yaklaşımını somut olarak örneklediği kurumlar ise Mekteb-i Harbiye, Mekteb-i Tıbbiye ve Mühendishane olarak ifade ediliyor.