Makale

Cinsel İstismar Olgusu ve Mahremiyet Eğitimi

Özet

Genel bir tanımla cinsel istismar, istemediği halde bireylerden cinsel olarak istifade edilmesidir. Taciz, laf atma, teşhircilik gibi boyutlarından başlayarak pedofili ve ensest gibi etkileri daha ağır olan çeşitlerine varıncaya dek cinsel istismar, hukuki, ahlaki ve dini bir suçtur. Alan araştırmaları, bu olgunun, bu olgunun toplumda azımsanmayacak oranda olduğunu ve giderek de arttığını gözler önüne sermektedir. Cinsel istismar özellikle çocuklar üzerinde vuku bulduğunda, hayatın erken dönemlerinde büyük manevi yıkımlara sebep olmaktadır. Cinsel istismar bir mahremiyet eğitimi problemidir. Mağdurun bedensel mahremiyeti çiğnenerek gerçekleşen bir olaydır. Mahremiyeti bilgi, mekân ve beden mahremiyeti olarak alt bölümlere ayırmak mümkündür. Toplumsal ahlaki çözülmenin bir çıktısı olan cinsel istismar olaylarındaki artışlarda en önemli pay mahremiyet algısındaki bozulmalar ve bununla birlikte mahremiyet eğitimindeki yetersizliklerdir. Nitelikli bir mahremiyet eğitimi toplumda cinsel istismar gibi bir olgunun azalmasına katkı sunmaktan öte, yaşamı başkasının manevi sınırlarını ihlal etmeden ilahi iradeye uygun ve insanca yaşamaya imkân oluşturur. Bu çalışmanın amacı, cinsel istismar olgusunun, mahremiyet ve eğitimiyle olan ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmada önce toplumda cinsel istismar olgusunun durumu ve bu sorunun kaynakları daha önce yapılmış araştırma verileriyle tespit edilmiş, daha sonra mahremiyet olgusunun genel ve dini çerçevesi çizilerek, mahremiyet eğitimine dair önemli prensipler ortaya konmuştur. Cinsel istismar ve mahremiyet olguları birbiriyle ilişkili şekilde ilk defa bu çalışmada ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler

Cinsel İstismar aile içi cinsel istismar cinsel kimlik mahremiyet mahremiyet eğitimi