Makale

Yükseköğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma Destekleri

Özet

Bu araştırmanın amacı, yükseköğretim kurumlarının akademisyenlere sağladığı bilimsel araştırma desteklerinin (BAP) belirli kriterler açısından incelenmesidir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Türkiye’de 2000 yılı öncesinde kurulan 73 üniversite, araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine BAP verilerine ulaşılabilen 30 üniversite dâhil edilmiştir. Bulgularına bakıldığında, BAP birimlerinin faaliyet raporlarına ulaşım kolayca sağlanmaktadır. Proje türü sayılarına baktığımızda 2 ile 15 arasında değişim gösterdiğini görmekteyiz. Desteklenen proje türlerine baktığımızda; Lisansüstü tez projeleri, Bilimsel AR-GE için altyapı destek projeleri, Hızlı destek araştırma projeleri, Bilimsel etkinliklere katılım ve düzenleme desteği projeleri ile yoğun olarak karşılaşılmaktadır. Araştırmada üniversitelerin BAP desteği başvurularını çevrimiçi ortamda kabul ettiği ve yüksek oranla yılın her anında başvuru kabul edilebildiği ortaya çıkmıştır. Harcama kalemlerinde ise, hizmet alım giderleri, seyahat giderleri, bilgisayar ve onarım giderleri ile karşılaşılmaktadır. BAP proje sürelerine bakıldığında genellikle 12-24 ay sürdüğü ve sonuç raporlarının istendiği görülmektedir. Destek sayısı limitleri 1-3 aralığında değişmektedir. Araştırma sonuçlarında; yükseköğretim kurumlarının akademisyenleri bilimsel araştırma projelerine teşvik ettiğini, başvuruları online olarak kabul ettiğini ve bunları komisyonlarca karara bağladığını görmekteyiz. Nitekim proje destek sayılarındaki limit akademisyenleri yılda bir veyahut iki yılda bir tek proje yapmaya yönlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler

Yükseköğretim Kurumları BAP Birimleri Bilimsel Araştırma Destekleri