Makale

A Critical Review of Luhmann’s Social Systems Theory’s Perspective on Mass Media and Social Media

Özet

Niklas Luhmann’ın sosyal sistemler kuramı biyoloji kökenli ve autopoiesis olarak adlandırılan bir kendini yeniden üretme sürecine dayanmaktadır. Bu süreç, operasyonel olarak kapalı sistemler içerisinde gerçekleşir. Luhmann, benzer kendini yeniden üretim ve operasyonel kapalılığın sosyal sistemlerde de mevcut olduğu kabulünden hareketle, bu biyolojik temelli işleyişi sosyal zemine uyarlayarak kendi sosyal sistemler kuramını oluşturur. Ekonomi, hukuk, sanat gibi çeşitli sosyal sistemleri bu kuram vasıtasıyla inceleyen Luhmann’ın, kuramın kitle medyasının analizinde kullanımına özel bir önem verdiği görülür. Buna rağmen, çalışmada Luhmann’ın sosyal sistemler kuramının bugün bu alanın verimli bir analizini sağlamada yetersiz kaldığı iddia edilmektedir. Bu iddia, üç ana aşamada temellendirilir. İlk aşamada sistemler kuramı eleştirel bir bakış açısıyla açıklanıp tartışılır ve kuramın uygulanmasını zorlaştıran fazla teorik ve soyut yapısı ortaya koyulur. İkinci aşamada, Luhmann’ın medyaya yaklaşımının ana hatları ve bunun eleştirisi verilir. Son aşamadaysa günümüz medyası üzerindeki kayda değer sosyal medya nüfuzu ve bu ikisi arasındaki artan iç içeliğin bugün artık kapalı sistemler yaklaşımıyla izahının mümkün olmadığı öne sürülür. Twitter örneği üzerinden girişilen çözümlemeyle bu iddia savunulur.

Anahtar Kelimeler

sosyal sistemler teorisi Luhmann medya sosyal medya twitter