Makale

Sino-Indian Strategic Rivalry in the Indian Ocean Region

Özet

Bu makale, Çin ve Hindistan’ın Hint Okyanusu bölgesinde bölgesel bir nüfuz sağlamak için giriştikleri stratejik rekabeti açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, makale her iki aktörün stratejik rekabet olarak yorumlanabilecek faaliyetlerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede, ilk olarak Çin’in ‘Bir Kuşak Bir Yol İnisiyatifi’ kapsamında Bangladeş, Myanmar, Sri Lanka ve Pakistan gibi bölge ülkeleriyle güçlü ekonomik ve askeri bağlar kurma ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru ve Bangladeş-Çin-Hindistan-Myanmar Ekonomik Koridoru gibi bazı önemli bağlantı projeleri yoluyla bölgedeki stratejik ve ekonomik nüfuzunu artırma girişimleri incelenecektir. İkinci olarak, Hindistan’ın, ABD ve ‘Doğu’ya Yönelim’ ve ‘Önce Komşular’ gibi inisiyatifler çerçevesinde kendine komşu olan İran, Myanmar, Sri Lanka gibi ülkelerle ekonomik ve askeri bağlarını güçlendirme çabaları ve ‘Kaladan Multi Modal Transit Ulaşım Projesi’ ve ‘Hindistan-Myanmar-Tayland Transit Geçiş Yolu’ gibi bazı bağlantı projeleri incelenecektir. Sonuç olarak, Hint Okyanusu üzerindeki Çin-Hint rekabeti her ne kadar aynı coğrafi bölge üzerinde mutlak bir kontrol sağlamak üzerine olan ‘mekansal bir rekabet’ olarak görünse de esasında bölgesel nüfuz elde etmeye yönelik ‘pozisyonel bir rekabettir’. Bu çerçevede, bir yanda Çin, Hint Okyanusu bölgesindeki nispi pozisyonunu güçlendirmeye çabalarken öte yandan Hindistan bölgedeki nispeten avantajlı ve üstün pozisyonunu muhafaza etmeye çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Çin Hindistan Hint Okyanusu Bölgesi Enerji Güvenliği Deniz Ticaret Güzergahı Dengeleme Stratejisi