Kitap Değerlendirmesi

Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler/Umut ve Mücadele Mekânlarından Deneyimler