Makale

Gannuşi’nin “Siyasetsiz” Siyaset Felsefesinin Kritiği

Özet

Bu çalışma, Raşid Gannuşi’nin siyasetin doğasına dair temel varsayımlarını sorgulamayı amaçlamaktadır. Gannuşi’nin siyaset tasavvurunun birinci varsayımı, siyaset ile devleti özdeş kabul etmesi, sosyal/sivil alanı siyasetten berî bir “hizmet” alanı olarak görmesidir. İkinci olarak Gannuşi, devleti nötr, ideolojik mücadele ve çatışmalardan berî bir alan olarak görmektedir. Üçüncü olarak ise Gannuşi farklı siyasal kimliklerin ve taleplerin nihayetinde uzlaşabileceğini, dolayısıyla aralarındaki farklılıkların arızi ve geçici olduğunu iddia etmektedir. Gannuşi’nin siyasete dair verili kabul ettiği bu üç temel yaklaşım siyasal kavramından hareketle tartışılmaktadır. Gannuşi bu çalışmada, Nahda ve Tunus İslami hareketinin önemli bir aktörü ve lideri özelinde tartışılmamakta, genel olarak İslamcılığın tarihsel süreçteki gelişimi ve deneyimleri üzerine düşünen ve de İslamcılık ve İslami hareketler bağlamında etkili ve fikrine başvurulan bir kanaat önderi olarak ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Siyasal olumsallık farklılık antagonizma çatışma Gannuşi İslamcılık