Makale

A Critical Appraisal of Marshal Hodgson’s View of Islam Vis-à-Vis Cumulative and Discursive Traditions

Özet

Bu makale Marshall G. Hodgson’un İslamileşmiş (Islamicate) medeniyet teorisinde kullandığı İslam kavramını yakından incelemektedir. İslam medeniyet araştırmalarına yaptığı katkılar ve bu alandaki yöntemsel farkındalığına rağmen, Hodgson benzer katkıyı İslam kavramsallaştırmasında sağlayamamıştır. Çalışma, Hodgson’un İslam kavramsallaştırmasının üç unsurunu değerlendirecek ve bu kavramsallaştırmaya dahil olan iki problemi irdeleyecektir. Ayrıca, Hodgson ve Smith tarafından paylaşılan görüşün görece tesiri incelenecektir. Bu amaçla ilk olarak, Hodgson’un kavramsallaştırmasının ikilik barındırdığını iddia edeceğim. O bu ikiliğin farkında olsa bile, ikiliği İslam geleneği içinde veya tarihsel olarak açıklamada yetersiz kalmıştır. İkinci olarak Hodgson ve Wilfred C. Smith arasında teorik bir bağlantı kurmaya çalışacağım. Bu kısımda ayrıca ortaya konulan bazı önemli karşı argümanları ele alacağım. Son olarak, makaleyi Smith’in birikimli gelenek (cumulative tradition), Talal Asad’ın söylemsel gelenek (discursive tradition) ve Shahab Ahmed’in “katıksız çelişkiler” karşısında “tutarlılık” tezinin kısa karşılaştırmalı bir değerlendirmesiyle bitireceğim.

Anahtar Kelimeler

İslam İslami İslam Alemi İslamileşmiş birikimli gelenek söylemsel gelenek