Makale

Mit Ghamr Savings Bank: A Role Model or an Irreplicable Utopia?

Özet

1963’te Mısır’da kurulan Mit Ghamr Tasarruf Bankası yaygın bir şekilde dünyadaki ilk İslami bankacılık örneği olarak sunulsa da henüz derinlemesine bir incelemeye tabi tutulmamıştır. Bu boşluğu doldurmak amacıyla yazılan bu makale Mit Ghamr’i beş alt başlık altında incelemektedir; banka hakkında genel bilgi, yapısı nasıldı, sonuçları neler oldu, neden kapatıldı ve ardından neler oldu. Bankayı bu alt başlıklar altında incelerken konuyu doğrudan veya dolaylı yoldan ele alan hemen her literatür kaynağı dikkate alınmaya çalışıldı. Bunu takiben her bir literatür kaynağı, kaynağın güvenilirliği, delilleri kullanışı ve çıkarımlarına dayalı eleştirel bir analize tabi tutuldu. Güvenilirliği test ederken El-Nejjar’ın kendisine ait notların yer aldığı Türkçe bir kitap özellikle baz alındı. Sonuçta, bankanın günümüz İslami bankaları için hangi açılardan yinelenemez bir ütopya, hangi açaılardan ise bir rol model olduğu özetlendi.

Anahtar Kelimeler

Mit Ghamr Tasarruf Bankası rol model ütopya İslami bankacılık katılım bankacılığı eleştirel analiz literatür taraması