Makale

Aceh and Council of Eight in Penang 1873-1876

Özet

19.yüzyılda Hollanda sömürge yönetimi ordusunun Açe topraklarına nüfuzu, Açe devleti ile dış dünya arasında uluslararası ilişkilerin yoğunlaşmasına neden oldu. Hollanda ordusunun 1873’te ilk saldırıyı kaybetmesinden itibaren, Penang’da yaşayan Açeliler çeşitli insiyatifler geliştirmek suretiyle savaşa katkı yaptılar. Hollanda ordusunun 1874 yılında gerçekleştirdiği ikinci saldırıda Açe sultanlık sarayının düşmesinin ardından kolera salgını başgösterdi. Bu süreç Açelilerin giderek artan şekilde İngilizlerin yönetimindeki Penang ve Boğazlar Yönetimi’nden (SS) destek taleplerinin artmasına yol açtı. Bu süreçte, İngilizlerce “sekizler konseyi” konseyi adıyla anılan Penang’da yaşayan Açe eliti bu taleplerin ortaya konmasında rol oynadı. Bu makale, sekizler konseyinin oluşumunu ele almakta, bu konseyin çalışmalarının Açe’de ve Açe dışında ne gibi sonuçlar doğurduğu üzerinde durmaktadır. Buna ilâve olarak, söz konusu bu hareketin giderek önemini yitirmesindeki faktörler üzerinde durmaktadır. Hollanda Savaşı döneminde Boğazlar Yönetimi (SS) bölgesinde yayımlanan gazetelerde çıkan haberlerden hareketle, yazar Penang’da faaliyet gösteren 8’ler konseyinin, Açe’de direnişin devamında önemli rol oynadığını ve Boğazlar Yönetimi ve Doğu Takımadalar’ında sömürge karşıtı yaklaşımların güçlenmesine katkı yaptığını ileri sürmektedir.

Anahtar Kelimeler

Sekizler konseyi Penang adası Hollanda savaşı diplomasi sömürge karşıtlığı