Makale

Terör Yönetimi Kuramı Işığında Yasak Ağaç

Özet

Bu teorik çalışmada, Kur’an’da bahsi geçen yasak ağaç sembolü (Kitab-ı Mukaddes’te “yasak meyve”) sosyal psikolojinin motivasyonel teorilerinden biri olan Terör Yönetimi Kuramı ve kuramın hipotezlerini test eden ampirik araştırma bulguları ışığında değerlendirilmiş ve yeni bir yoruma tabi tutulmuştur. İnsanın düşüşü ve dünyada gözlenen kötülüklerin kaynağı açısından önem arz eden yasak ağaç sembolüne dair gelenek içinde yapılan yorumların, yasak ağacın taşıdığı etik ilkeyi ortaya koyma noktasında yetersiz olduğu düşünülmüştür. Ayrıca, yasak ağacın gündelik yaşamda neye tekabül ettiğinin izah edilmediği gözlenmiştir. Bu nedenle, çağımızın bilgi birikimi dikkate alınarak, yasak ağaç sembolünün tekrar bir yoruma tabi tutulması gerektiği düşünülmüştür. Çalışmanın sonunda, yasak ağaç ile sembolize edilen gerçekliğin, ölümsüzlük arzusu ve dünya yaşamında ölümsüzlük uğruna gerçekleştirilen tüm insan girişimleri olduğu iddia edilmiştir. Kaçınılmaz bir insan gerçeği olan ölümlülük karşısında ortaya çıkan ölümsüzlük arzusu ve ölümsüzlük adına gerçekleştirilen girişimlerin, ne yolla kötülüklere (düşüşe) sebep olduğu ise Terör Yönetimi araştırmalarından elde edilen ampirik bulgular ışığında açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Âdem yasak ağaç düşüş şeytan terör yönetimi ölüm kaygısı ölümsüzlük