Makale

Return Migration of Qualified Turkish Migrants from Germany and the US

Özet

Bu çalışma, nitelikli Türk göçmenlerin Almanya ve Amerika’dan Türkiye’ye geriye göç deneyimlerine odaklanmaktadır. Geriye dönen 80 kişiyle yapılan derinlemesine görüşmelerden oluşan bu niteliksel araştırmada, bu kişilerin geriye dönme nedenleri, dönüşten sonra Türkiye’ye adaptasyonları, Almanya ve Amerika’yla devam eden bağlantıları ve tekrar göç etme niyetleri araştırılmaktadır. Mülakat analizlerine göre, geriye dönüş kararının verilmesinde, kültürel, ailevi ve duygusal sebepler, ekonomik ya da kariyerle bağlantılı sebeplere göre çok daha etkili olmuştur. Bunlara ek olarak, ayrımcılığa uğramak Almanya’dan dönenler tarafından önemli bir geriye dönme nedeni olarak belirtilirken Amerika’dan dönüşte etkili olmamıştır. Araştırmamıza göre, geriye göç gerçekleştiren kişilerin önemli bir bölümü, döndükten sonra ciddi adaptasyon sorunları ve tersine kültür şoku yaşamaktadır. Ayrıca, dönüş sonrası, geçmişte yaşadıkları ülkeler olan Almanya ve Amerika’yla kişisel bağlantıları dışında çok sınırlı bağlantıları kalmaktadır. Son olarak, Almanya’dan dönenlerin büyük bölümü Türkiye’ye dönüşlerini kesin dönüş olarak düşünürken Amerika’dan dönenler tekrar göç etme fikrine sıcak bakmaktadır. Araştırmamıza göre, göçmenler uluslararası göçü olumlu bir deneyim olarak yaşadıklarında, o deneyimi tekrarlamaya çok daha açık hale gelmektedir; bu durumda geriye göç mutlaka, göç sürecinin tamamlanmasına karşılık gelmemektedir.

Anahtar Kelimeler

Geriye göç nitelikli göçmen Türk Almanya tekrar göç