Makale

Unwillingness to Organ Donation and Religious Concerns in Turkey

Özet

Bu çalışma ile Türkiye’de yaşayanların organ bağışına yaklaşımının Avrupa ülkelerinde yaşayanlar ile kıyaslanması ve organ bağışı hususundaki dinî kaygıların ele alınması amaçlanmıştır. Bunun için Eurobarometer 72.3 anketi kullanılmıştır. Bu anket, Avrupa çapında en güncel verileri sunmakta ve Türkiye için toplumu temsil edebilir nitelikte olan tek ankettir. Ankete Türkiye’den katılan 1.004 kişinin %50’den fazlası organlarını bağışlamak istemediklerini ve %16’sı da bu konuda kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların sadece %19’u organ bağışı ile ilgili hukuki düzenlemelerden haberdardır. Ayrıca katılımcıların organ bağışlamak istememelerinin en yaygın sebebi, (%35.7) dinî gerekçelerdir. Bulgularımız, Türkiye’nin sosyo-kültürel çerçevesinde organ bağışını artırmanın en temel unsurunun dinî kaygıları gidermek olduğunu göstermektedir. Organ bağışıyla ilgili en kritik nokta ‘beyin ölümünü’ resmî ölüm olarak tanımlayıp tanımlamamakta yatmaktadır. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organ bağışı ile ilgili kararı, beyin ölümünün ölüm olarak kabul edilip edilmediği ile ilgili bir açıklama barındırmamaktadır. Bu belirsizliği gidermek için Türkiye’deki İslam âlimleri, beyin ölümünü tartışmalı ve izin verilebilirliği hususunu açıklığa kavuşturmalılardır.

Anahtar Kelimeler

Organ bağışına yaklaşım dinî kaygılar beyin ölümü Türkiye İslam