Kitap Değerlendirmesi

F. Beylü Dikeçligil, Ontolojiyi Hatırlamak: Sosyolojide Yöntem Sorunu, Konya: Çizgi Kitabevi, 2017, 158 s.