Kitap Değerlendirmesi

Öner Buçukcu (ed.), Kuruluş Yıllarından 12 Eylül’e Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı, İstanbul: Bibliyotek Yayınları, 2017, 290 s.