Makale

1953 Göçü Sonrası Yücelcilerin Memleket/Yugoslavya ve Ana Vatan/Türkiye Algıları

Özet

Bu çalışma, Yugoslavya sosyalist rejimi içerisinde meydana gelmiş Yücel Olayı’nın Makedonya Türk toplumu üzerinde oluşturduğu toplumsal etkiler tespit edilerek göçmen Yücelcilerin Yugoslavya algılarına tanık olabilmek amacıyla gerçekleştirilmiş bir toplumsal hafıza çalışmasıdır. Söz konusu hafıza; Türkiye’ye göç eden Yücel teşkilat üyeleri ve yakın akrabaları ile gerçekleştirilen görüşmeler ile elde edilmiştir. Çalışmada ilk olarak grubun kolektif hafızasında inşa edilmiş ve aktarımı devam etmekte olan memleket- Yugoslavya algısının ve ana vatan- Türkiye algısının oluşumunda, 1953 Göçü’nün itici motivasyonlarının etkileri üzerinde durulmuştur. İkinci olarak göçmen grup tarafından anma pratiği olarak yapılandırılan törenler -mevlit törenleri- Yugoslavya algısının inşa edildiği ve aktarıldığı bir ritüel olarak ele alınmıştır. Mevlitlere dair veriler katılımlı gözlem tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Görüşme ve gözlem verileri söylem analizine tabi tutularak grubun kolektif hafızasının yapı taşları anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Göçmen grubun Yücel Olayı etrafında şekillenen parçalı bir kimliğe sahip olduğu düşünülmektedir. Bu parçalı kimlik unsurları memleket ve ana vatan algıları üzerine inşa edilmiş olup eski memlekete dair olumsuz algıları içermektedir.

Anahtar Kelimeler

1953 Göçü Toplumsal Hafıza Göç Sosyalist Yugoslavya Yücel Teşkilatı Ritüel.