Kitap Değerlendirmesi

Cengiz Fedakâr, Kafkasya’da İmparatorluklar Savaşı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014, 299 s.