Kitap Değerlendirmesi

Cengiz Kallek, Sosyal Servet: İslam’da Yönetim Piyasa İlişkisi, İstanbul: Klasik Yayınları, 2018, 251 s.