Kitap Değerlendirmesi

Emre Sencer, Ordu ve Millet: 1930’larda Almanya ve Türkiye’de Askerî Kültür, İstanbul: İletişim Yayınları, 2018, 286 s.