Kitap Değerlendirmesi

Kemal Beydilli, İki İbrahim, Müteferrika ve Halefi, İstanbul: Kronik Kitap, 2019, 160 s.