Makale

Siyasal Elitler ve Yerel Siyasal Hayat Konya’da 1980 Sonrası Yerel Siyasal Elitler Üzerine Bir İnceleme

ÖZET

  Siyasal elitizm ve yerel siyaset konusu Türkiye için yeni bir konudur. Bu makale de, Konya şehrinin 1980 sonrası yerel siyasal elitlerini tanımaya dönük bu araştırma literatür taramasına dayanmaktadır. Konya siyasetinde ön planda bulunan parti il yönetimleri, belediye başkanları, milletvekilleri, meclis üyeleri ile Konya siyaseti içinde yer alan aktörlerin duygu ve düşünceleri, Türkiye ve Dünya meselelerine bakış açıları gösterilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma ile amaçlanan Konya siyasetçisi kimdir sorusuna cevap bulmaktır. Bu soru etrafında yerel siyasal elitlerin dini arka planları, görüşleri, hedefleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Araştırma 482 kişi üzerinden 144 sorudan oluşan anket uygulaması yöntemiyle yapılmıştır.  Ankete katılan elitler mevcut elitler arasından basit tesadüfi örneklem tekniği ve Konya şehrinde partilerin aldıkları oy yüzdelerine göre belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırma ve literatür taramaları neticesinde Konya siyasal elitlerinin muhafazakar ve milliyetçi kimlikleri ile dünya görüşlerinde din eksenli ama aynı zamanda kendine güven duyan bir politik yapılanma ile farklılık arz ettiği sonucuna varılmıştır. Temel bulgu olarak ayrıca Konya siyasal elitleri kendilerini dindar, üst kesim mensubu olarak değil orta ve çalışan kesim, ideolojik olarak kendilerini muhafazakâr, milliyetçi ve İslamcı olarak tanımlamadıkları, gençlik dönemlerinde özellikle MTTB ve Akıncılar içerisinde aktif yer alan insanlardan oluştukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Elit teorisi siyasal elitizm siyasetçiler siyasi hayat yerel siyaset.