Kitap Değerlendirmesi

Abdullah Mesud Küçükkalay, İktisadi Düşüncede Faiz - Antik Yunan’dan Monetarizme, Konya: Çizgi Kitabevi, 2018, 200 s.