Makale

Büyük Veri ve Derlem Anlam Bilim Açısından Psikolog ve Psikoloji

Özet

Psikoloji ve psikolog sözcükleri hangi anlamlara gelmektedir? Bu sözcüklerin günlük dilde kullanımını ve anlam(lar)ını ortaya çıkartmayı hedefleyen bu çalışma, sosyal medya verisini İlk Örnek Teorisi ve Derlem Anlam Bilim yaklaşımlarıyla çözümlemektedir. Eylül 2017-Ocak 2019 arasında Twitter’dan elde edilen veri psikoloji için birbirinden farklı 25.492 mesajda 451.346 sözcük, psikolog için 15.651 mesajda 279.762 sözcükten oluşmaktadır. Bulgular, psikoloji sözcüğünün bağlantılı olduğu üst kategoriler arasında sıklık sırasıyla nitelik, nicelik, meslek, eğitim, zihin, kişi ve inancın yer aldığını göstermektedir. Psikolog sözcüğü ise nitelik, nicelik, eğitim, kişi, meslek, unvan ve yer üst kategorileri ile bağlantılıdır. Bu üst kategorilerin yanı sıra hem psikoloji hem de psikolog ile eş uyum (X ve Y: Psikoloji ve felsefe, psikolog ve psikiyatrist gibi) kalıbı anlamlı bir şekilde kullanılırken psikolog ile ayrıca tanımlama (X bir Y: Psikolog bir arkadaş gibi) ve benzetme (X gibi: Psikolog gibi konuşmak gibi) kalıpları kullanılmaktadır. Ayrıca her iki sözcük de “psikoloji falan kalmadı”, “psikolog olmak istiyorum” gibi çeşitli çok sözcüklü birimlerde anlamlı bir şekilde sıklıkla gözlemlenmiştir. Sonuç olarak bu sözcüklerin sözlüklerde ve alandaki tanımları ile günlük dilde kullanımı tam örtüşmemektedir. Sözlük ve alandaki tanımların güncellenmesi ve psikologların sosyal medyayı daha aktif bir şekilde kullanmaları önerilmektedir

Anahtar Kelimeler

anlam büyük veri derlem