Makale

Nâbî’nin Gazellerinde Âh Kavramı

Özet

Klasik Türk edebiyatının en verimli şairlerinden olan Nâbî, âh kavramını gazellerinde farklı manalara gelecek şekilde kullanmıştır. Elinizdeki makalede söz konusu kullanımlar tespit ve tasnif edilmeye çalışıldı. Bunun sonucunda Nâbî’nin gazellerinde âhın on bir farklı manaya gelecek şekilde kullanıldığı sonucuna ulaşıldı. Bu kullanımları şu şekilde sıralamak mümkündür: Âhın inlemek anlamında kullanımı, âhın benzetme unsuru olarak kullanımı, âhın etki-tepki ilişkisinde kullanımı, âhın sebep ve vasıta unsuru olarak kullanımı, âhın fail ve kişileştirme olarak kullanımı, âhın kıyaslama unsuru olarak kullanımı, âhın tehdit unsuru olarak kullanımı, âhın ünlem ve nida olarak kullanımı, âhın öğüt amacıyla kullanımı, âhın yazılışıyla ilgili kullanımı, âhın beddua unsuru olarak kullanımı. Bu makaleyle birlikte söz konusu kullanımlar beyitlerle açıklanacak olup öncesinde âh kavramı ve Nâbî’nin edebî kişiliğine dair bilgiler verilecektir.

Anahtar Kelimeler

Klasik Türk edebiyatı gazel Nâbî âh kavramı