Kitap Değerlendirmesi

W. Russel Neuman, Dijital Fark: Gündelik Hayatta Dijitalleşme ve Medya Etkileri Kuramı, The Kitap Yayınları, 2018, 368 s.