Makale

Batı’da Mülkiyet Kavramının Dönüşümü

Özet

Bugün hukuk benzeri alanların teknik soruşturma konusu yapılan mülkiyet kavramının içinde bulunulan toplumsal sistem olarak kapitalizmin meşrulaştırılmasında önemli olduğu söylenebilir. Avrupa tarihinde feodalizm olarak adlandırılan dönemden ticari toplum ve sonrasında kapitalizme geçişin değerler alanında ihtiyaç duyulan bir dönüşüme yol açtığı fikri, mülkiyet kavramının dönüşümünü açıklamada yararlı bir bakış açısı sağlayacaktır. Bu makalede de bahsi geçen dönüşüm, Batı geleneğine dahil edilen klasik düşünürlerin erdem anlayışından Finansal Devrim sonrası farklı bir siyasal teorileştirme paradigmasına geçişi farklı filozofların metinleri üzerinden takip edilmeye çalışılmaktadır. Yine mülkiyete ilişkin dönüşümün eski anlayıştan tamamıyla bir kopuş olmadığı, onun özgürlüğün önşartı olarak görülmesi gibi bir süreklilik çizgisinin de incelenen filozoflarda izlenebileceği öne sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Kavramlar tarihi Mülkiyet Özgürlük Erdem Kapitalizm